งานกิจกรรมนิสิต
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 21:04 น.  นายพงษ์ทร  ติสันเทียะ (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ)

- หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต

เบอร์ภายใน 618600

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  นางสาวกาญจนา สุทธิแพทย์ (นักวิชาการศึกษา)

- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต

- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์การนิสิต

เบอร์ภายใน 618609

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นายอลงกรณ์ รักชาติ (นักวิชาการศึกษา)

- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต

- หัวหน้าหน่วยกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

เบอร์ภายใน 618601

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


  นางสาวพรลัทธ์ พิมพ์ธัญวี (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ)

- หัวหน้าหน่วยกิจกรรมสโมสรนิสิต

เบอร์ภายใน 618603

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  นางสาวนิศารัตน์ บุญชู (นักวิชาการศึกษา)

- หัวหน้าหน่วยกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์

เบอร์ภายใน 618605

Email :  -

 

  นางสาวปิ่นทอง พิริยธาดาวงศ์ (นักวิชาการศึกษา)

- หัวหน้าหน่วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพิเศษ

เบอร์ภายใน 618606

Email :  -

 

  นายผล  เขียนบัณฑิตย์ (พนักงานพิมพ์)

- ประจำงานกิจกรรมนิสิต

เบอร์ภายใน 618610

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2021 เวลา 16:02 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก