งานวินัย
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 21:14 น.  นางสาวพูมิชาติ  เอียดแก้ว (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ)

- หัวหน้างานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

เบอร์ภายใน 618540

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทความวิจัยและผลงาน


  นางสาวลดาวัลย์  วชิรเมฆากุล (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ)

- ผู้ช่วยหัวหน้างานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

- หัวหน้าหน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

เบอร์ภายใน 618543

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทความวิจัยและผลงาน

 

  นายสำเริง  เครื่องไธสง (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ)

- ผู้ช่วยหัวหน้างานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

- หัวหน้าหน่วยวินัยและสอบสวนนิสิต

เบอร์ภายใน 618544

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  นางสาวศิริรัตน์  เอี่ยมประไพ (นักวิชาการศึกษา)

- หัวหน้าหน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

เบอร์ภายใน 618542

Email :  -

 

  นางสาวกันตนา  ยาวิเลิง (นักวิชาการศึกษา)

- ประจำหน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

เบอร์ภายใน 618547

Email :  -


นางสาวดวงพร  ทองจ่าง (นักวิชาการศึกษา)

- ประจำหน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต

เบอร์ภายใน 618579

Email :  -

 

  นายชนินทร  ลีจาด (พนักงานพิมพ์)

- ประจำงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

เบอร์ภายใน 618546

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 09:27 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก