งานแนะแนว
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 21:19 น.นางพัฒนา  ชื่นจิตต์ (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ)

- หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน

เบอร์ภายใน 618560

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทความวิจัยและผลงาน


นางสาวกฤษณา  มั่นเสริม (พนักงานพิมพ์)

- ประจำงานแนะแนวและจัดหางาน

เบอร์ภายใน 618564

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และศึกษาต่อ

นางสาวณัฐพร  เจนสมุทร์ (นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)

- หัวหน้าหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และศึกษาต่อ

เบอร์ภายใน 618561

Email :  -


หน่วยส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน

นางสาวอนันตญา  ประทุมชาติ (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ)

- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน

เบอร์ภายใน 618563

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


หน่วยบริการนิสิตพิเศษ

  นางสาวศิรินทร์ทิพย์  สุรกิจสกุล (นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)

- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน

- หัวหน้าหน่วยบริการนิสิตพิเศษ

เบอร์ภายใน 611073

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางสาวซูไฮนี  สะแม (นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบริการนิสิตพิเศษ

เบอร์ภายใน 611073

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตและให้คำปรึกษา

  นางวิธิพร  มังคลาภิวัฒน์ (นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)

- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตและให้คำปรึกษา

เบอร์ภายใน 611073

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทความวิจัยและผลงาน

 

นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย (นักจิตวิทยา)

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตและให้คำปรึกษา

เบอร์ภายใน 611073

Email : -

บทความวิจัยและผลงาน

 

  นายธรรมนูญ  วัฒนปรีดา (นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)

- ประจำหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตและให้คำปรึกษา

เบอร์ภายใน 611073

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2021 เวลา 14:01 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก