สรุปการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตในสถานการณ์ COVID - 19
วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:12 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร  คลิ๊กที่นี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:23 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> สรุปการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตในสถานการณ์ COVID - 19