โครงการ K&U Together
วันพฤหัสบดีที่ 03 กันยายน 2020 เวลา 11:38 น.


เชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมนิสิตเชิงสร้างสรรค์ ตามโครงการ K&U Together

มีหลากหลายกิจกรรมตามความชื่นชอบและความถนัด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประกวดความสามารถ Startup จิตอาสา พัฒนะทักษะดิจิทัล ทักษะผู้ประกอบการ การวางแผนการเงิน กิจกรรมด้าน SDGs และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

พบกับรายละเอียดโครงการและการเข้าร่วมได้หลังมิดเทอมนี้ เป็นต้นไป

K&U Together เพื่อสังคม เพื่อ มก. และเพื่อคุณ

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> โครงการ K&U Together