ช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2020 เวลา 14:38 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2020 เวลา 14:48 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม