ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
วันพุธที่ 06 มกราคม 2021 เวลา 14:13 น.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564


แบบหนังสือรับรองความสามารถผู้สมัครคัดเลือก (.pdf)

แบบหนังสือรับรองความสามารถผู้สมัครคัดเลือก (.docx)


แบบหนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สมัครคัดเลือก (.pdf)

แบบหนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สมัครคัดเลือก (.docx)


สัญญาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (.pdf)

สัญญาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (.docx)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 มกราคม 2021 เวลา 15:32 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564