ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
51 มก. ส่งมอบกำลังใจให้นิสิตพร้อมแจกนมเกษตร เพิ่มพลังกายและพลังใจในช่วงสอบ 368
52 care & share แบ่งปันสร้างกำลังใจในช่วงสอบ 336
53 เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสา โครงการนิสิตอาสาพาพี่ไป... 428
54 เพจ FB ของส่วนงานกองกิจการนิสิต 460
55 สรุป ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเสวนาออนไลน์ "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 301
56 Creative KU 311
57 การดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ 263
58 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เปิดไฟให้บริการนิสิตทำกิจกรรม 693
59 สรุปภาพบรรยาการการจัดโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/64 391
60 สรุปภาพบรรยากาศงาน Revival Market 459
61 คลิปวิดีโอการจัดโครงการต่อยอดพลังความคิดก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน เสวนา เรื่อง "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 384
62 รายชื่อนิสิตที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับเอกสารกู้ยืมทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว 709
63 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 4030
64 มาตรการช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) 634
65 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมทักษะสร้างอาชีพ #2 "กลยุทธ์สุดปัง ขายให้ดังแบบโปร" 329
66 แบบฟอร์มกิจกรรมเสริมหลักสูตร online 400
67 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 927
68 รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งแรก ฟรี 1141
69 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่่วมมือการจัดงาน KU JOB FAIR & EDUCATION 2021 452
70 ชั่วโมงกิจกรรม งานวินัยฯ 487
71 ประกาศผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair & Education 2021 331
72 การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 334
73 ALWAYS KU จากนิสิตเก่าสู่บุคลากร มก. 395
74 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการ CARE & SHARE EP.2 ดูแลกันแบ่งปันกำลังใจในช่วงสอบ 405
75 ร่วมบริจาคอวัยวะออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเเคชัน "บริจาคอวัยวะ" 659
76 ช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม 467
77 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารงานเป็นเลิศ 450
78 คลิปบันทึกการติว ก.พ. ออนไลน์ ปี 2563 561
79 คลิปบันทึกการสอนออนไลน์ “เตรียมความพร้อม พิชิต Toeic” 549
80 KU HAPPY PLACE CENTER 2731
81 โครงการ K&U Together 776
82 การขอรับสิทธิการรักษาพยาบาล 438
83 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 464
84 KUnity 850
85 แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 559
86 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 759
87 สรุปการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตในสถานการณ์ COVID - 19 640
88 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 6466
89 การขอรับเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต COVID-19 1007
90 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อภายในสำนักงาน 555
91 แนวทางการช่วยเหลือนิสิต มก. ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 705
92 โครงการปลอดภัยใส่หมวก เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามวินัยจราจร 586
93 การแต่งกาย 708
94 บริการกองกิจการนิสิต 652
95 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 5149
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 2 จาก 2


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก