ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2561


แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิต (04 - 06 ม.ค. 61)
565
2   Link   Support Sport Team KU (16 ม.ค. 61)
635
3   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/61 (16 ม.ค. 61)
553
4   Link   โครงการฝึกอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ (20 ม.ค. 61)
583
5   Link   โครงการจิตอาสาพัฒนาหอพักซอยพหลโยธิน 45 (20 ม.ค. 61)
569
6   Link   โครงการเสวนาสานสัมพันธ์นิสิตทุนการศึกษา (21 ม.ค. 61)
541
7   Link   โครงการเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบุคคลออทิสติก (24 ม.ค. 61)
559
8   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 2/61 (27 ม.ค. 61)
563
9   Link   วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี (02 ก.พ. 61)
615
10   Link   โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 (05 - 09 ก.พ. 61)
567
11   Link   โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2560 (06 - 07 ก.พ. 61)
589
12   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/61 (13 ก.พ. 61)
549
13   Link   โครงการสัมมาทิฐิอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก (14 ก.พ. 61)
567
14   Link   โครงการป้องกันการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (14 ก.พ. 61)
625
15   Link   โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาสุขภาวะ "เปลี่ยนความเศร้าให้เป็นความสุข" (14 ก.พ. 61)
514
16   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 3/61 (17 ก.พ. 61)
545
17   Link   ร่วมไว้อาลัยศาสตราจารย์ระพี สาคริก (19 ก.พ. 61)
561
18   Link   ศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (19 ก.พ. 61)
565
19   Link   โครงการบัณฑิตไทยไม่โกงไม่ทุจริตการสอบ (กลางภาค - ภาคปลาย) (22 ก.พ. 61)
508
20   Link   โครงการทำบุญไหว้พระเวียนเทียนวันมาฆบูชา (01 มี.ค. 61)
516
21   Link   งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (02 มี.ค. 61)
505
22   Link   ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (06 มี.ค. 61)
551
23   Link   พิธีมอบทุนพระราชทาน รางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล" (09 มี. ค. 61)
543
24   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/61 (13 มี.ค. 61)
444
25   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 4/61 (17 มี.ค. 61)
509
26   Link   โครงการทำบุญหอพัก ซ.45 ( 17 มี.ค. 61)
498
27   Link   โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาวะฯ (22 มี.ค. 61)
557
28   Link   โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (ประเทศจีน) (22 - 25 มี.ค. 61)
520
29   Link   โครงการงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 27 (26 - 27 มี.ค. 61)
511
30   Link   โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น (31 มี.ค. - 1 เม.ย. 61)
535
31   Link   โครงการสัมมาทิฐิกองกิจการนิสิต "เรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบัน" เนื่องในวันสงกราต์ 2561 (10 เม.ย. 61)
520
32   Link   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (10 เม.ย. 61)
479
33   Link   โครงการพัฒนาสุขภาวะ (18 เม.ย. 61)
422
34   Link   โครงารปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 (20 เม.ย. 61)
533
35   Link   ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต (21 เม.ย. 61)
429
36   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 5/61 (21 เม.ย. 61)
421
37   Link   โครงการสอนเสริมทักษะการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รุ่นที่ 1 (21 - 22 เม.ย. 61)
514
38   Link   โครงการฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมนิสิตชั้นปีที่ 1 (21 - 23 เม.ย. 61)
472
39   Link   โครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 (26 เม.ย. 61)
518
40   Link   โครงการนิสิตรุ่นใหม่ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข (28 เม.ย. 61)
447
41   Link   ถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (01 พ.ค. 61)
531
42   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 5/61 (01 พ.ค. 61)
419
43   Link   ศึกษาดูงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (10 พ.ค. 61)
452
44   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 6/61 (19 พ.ค. 61)
403
45   Link   โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ชาวเรือ-ชาวไร่ (26 พ.ค. 61)
451
46   Link   โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิต (27 - 29 พ.ค. 61)
406
47   Link   โครงการทำบุญไหว้พระเวียนเทียนวันวิสาขบูชา (29 พ.ค. 61)
414
48   Link   โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค. 61)
422
49   Link   โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรผู้นำนิสิต : ต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" ประจำปีการศึกษา 2561 (08 - 10 มิ.ย 61)
402
50   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6/61 (12 มิ.ย. 61)
330
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก