ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2559


แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ตอน ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (3 ธ.ค. 59)
506
2   Link   โครงการลูกนนทรีน้อมนำจิตบริจาคโลหิต 60 ล้านหยด เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ครั้งที่ 6 (28 พ.ย. 59)
811
3   Link   โครงการรลูกนนทรีน้อมนำจิตบริจาคโลหิต 60 ล้านหยด เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ฯ ครั้งที่ 5 (15 พ.ย. 59)
731
4   Link   โครงการตามรอยวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 (21 ส.ค. 59)
592
5   Link   โครงการร้อยดวงใจทำความดีเพื่อวัด ครั้งที่ 3 (20 ส.ค. 59)
554
6   Link   โครงการส่งเสริมการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มนิสิตเพื่อนที่ปรึกษา (11 ส.ค. 59)
599
7   Link   โครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (14 - 16 ส.ค. 59)
787
8   Link   โครงการประกวดบทความอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน (พ.ย 58 - ส.ค. 59)
822
9   Link   โครงการเดินเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี (12 ส.ค. 59)
626
10   Link   โครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2559 (9 ส.ค. 59)
586
11   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 8/59 (6 ส.ค. 59)
583
12   Link   โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา (15 ก.ค. 59)
638
13   Link   โครงการทำบุญไหว้พระ 9 วัด (10 ก.ค. 59)
606
14   Link   โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิต (09 - 11 ก.ค. 59)
784
15   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 7/59 (09 ก.ค. 59)
570
16   Link   โครงการส.มก.รวมใจปล่อยกุ้ง ปู ปลา 59 ล้านตัวทั่วประเทศ ถวายเจ้าฟ้าจุฬาภรณ (07 ก.ค. 59)
581
17   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6/59 (28 มิ.ย. 59)
620
18   Link   โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2558 (25 มิ.ย. - 4 ก.ค. 59)
776
19   Link   โครงการนนทรีอาสาพัฒนา มก. ครั้งที่ 1/59 (25 มิ.ย. 59)
569
20   Link   โครงการรณรงค์งดเล่นการพนัน ครั้งที่ 2 (24 มิ.ย. 59)
568
21   Link   โครงการรณรงค์วันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก (23 มิ.ย. 59)
507
22   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 6/59 (18 มิ.ย. 59)
559
23   Link   โครงการศึกษาดูงานบริหารจัดการหอพัก (17 มิ.ย. 59)
545
24   Link   โครงการส่งเสริมบัณฑิตไทยไม่โกง ครั้งที่ 2 (15 มิ.ย. 59)
518
25   Link   โครงการรับสมัครนิสิตหอพักชั้นปีที่ 1 (14 - 15 มิ.ย. 59)
673
26   Link   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนิสิต ต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2559 (1 - 3 มิ.ย. และ 6, 13 ก.ค. 59)
695
27   Link   โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค. 59)
554
28   Link   โครงการเดินรณรงค์นิสิตไม่ทุจริตในการสอบ (ภาคปลาย) (12 พ.ค. 59)
517
29   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 5/59 (11 พ.ค. 59)
551
30   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 5/59 (07 พ.ค. 59)
525
31   Link   โครงการสัมมนานิสิตผู้นำหอพัก (30 เม.ย. - 1 พ.ค. 59)
831
32   Link   โครงการจิตอาสา (30 เม.ย. 59)
726
33   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 4/59 (30 เม.ย. 59)
543
34   Link   โครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 (29 เม.ย. 59)
485
35   Link   โครงการศึกษาดูงานองค์กรระหว่างประเทศแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ (26 เม.ย. 59)
515
36   Link   โครงการตามรอยวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (24 เม.ย. 59)
488
37   Link   โครงการร้อยดวงใจทำความดีเพื่อวัด ครั้งที่ 2 (23 เม.ย. 59)
571
38   Link   โครงการอบรมเชิงปฏิบัตติเพื่อการส่งเสริมประสบการณ์ทำงานด้านอาชีพ (23 เม.ย. 59)
496
39   Link   โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 (22 เม.ย. 59)
515
40   Link   โครงการปฏิบัติสมาธิเพื่อคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2 (21 เม.ย. 59)
546
41   Link   โครงการฟุตฟิตอิงลิชในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 (19 เม.ย. 59)
692
42   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 4/59 (19 เม.ย. 59)
422
43   Link   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (08 เม.ย. 59)
622
44   Link   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ กองกิจการนิสิต (08 เม.ย. 59)
688
45   Link   โครงการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต (08 เม.ย. 59)
463
46   Link   โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย (04 - 05 เม.ย. 59)
643
47   Link   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประสบการณ์สร้างบัณฑิตคุณภาพเพื่องานอาชีพ (02 - 03 เม.ย. 59)
678
48   Link   โครงการสัมมนาบุคลากรกองกิจการนิสิตระดับปฏิบัติงาน (01 - 03 เม.ย. 59)
685
49   Link   โครงการสัมมาทิฐิกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/59 (18 มี.ค. 59)
485
50   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/59 (9 มี.ค. 59)
473
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก