ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2558


แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
101   Link   โครงการเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 1 (03 มี.ค. 58)
434
102   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 5/58 (28 ก.พ. 58)
449
103   Link   การเดินทางไปกำกับดูแล นศท.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 3 - 5 ชาย / หญิง (27,30 ม.ค. - 06, 12, 26 ก.พ. 58)
438
104   Link   โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นบัณฑิต (21 - 22 ก.พ. 58)
463
105   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/58 (19 ก.พ. 58)
419
106   Link   โครงการรณรงค์งดเล่นการพนัน ครั้งที่ 1 (18 ก.พ. 58)
448
107   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/58 (17 ก.พ. 58)
442
108   Link   โครงการนิสิตรุ่นใหม่ รู้เลี่ยง ไม่เสี่ยงกับภัยสิ่งเสพติด (16 ก.พ. 58)
626
109   Link   โครงการเรื่องบ่มรักษ์ (ขนบธรรมเนียม) บ่มธรรมรับรักวาเลนไทน์ (12 ก.พ. 58)
423
110   Link   โครงการสู่เป้าหมายด้วยสีสันความรู้สึก รุ่นที่ 1-2 (10, 13 ก.พ. 58)
512
111   Link   โครงการประกวดการแต่งกายของนิสิตระดับคณะ ครั้งที่ 2/58 (10 -12 ก.พ. 58)
533
112   Link   โครงการทักษะการพูดสื่อสารในที่ชุมชน (10 ก.พ. 58)
422
113   Link   โครงการเกษตรอาสาอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 1/58 (07 ก.พ. 58)
429
114   Link   โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพัก (06 ก.พ. 58)
415
115   Link   โครงการเรื่อง 9 วัด 9 ความดี ครั้งที่ 2 (01 ก.พ. 58)
417
116   Link   โครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (28 - 31 ม.ค. 58)
540
117   Link   โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมนิสิต (23 - 25 ม.ค. 58)
524
118   Link   โครงการทักษะและกระบวนการจัดทำโครงการ ครั้งที่ 2 (23 ม.ค. 58)
376
119   Link   โครงการส่งเสริมป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ครั้งที่ 1 (22 ม.ค. 58)
382
120   Link   โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (21 - 22 ม.ค. 58)
424
121   Link   โครงการสู้อย่างไรเมื่อภัยมา (20 ม.ค. 58)
399
122   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 4/58 (17 ม.ค. 58)
440
123   Link   โครงการทำบุญและเปิดป้ายอาคารหอพัก (17 ม.ค. 58)
412
124   Link   โครงการพิธีพระราชทานรางวัลเรียนดีใน "ทุนภูมิพล" (13 ม.ค. 58)
406
« เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 3 จาก 3


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก