ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2558


แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
51   Link   โครงการการส่งเสริมป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ครั้งที่ 2 (18 มิ.ย. 58)
428
52   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6/58 (17 มิ.ย. 58)
445
53   Link   โครงการการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (16 มิ.ย. 58)
434
54   Link   โครงการรับสมัครนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558 (15 - 16 มิ.ย. 58)
524
55   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 9/58 (14 มิ.ย. 58)
458
56   Link   โครงการไหว้พระวันวิสาขบูชา (13 มิ.ย. 58)
432
57   Link   โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (04 มิ.ย. 58)
444
58   Link   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำกิจกรรมนิสิต (28 - 31 พ.ค. 58)
438
59   Link   โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทางอาชีพสำหรับนิสิตพิการ (27 พ.ค. 58)
477
60   Link   คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย (26 พ.ค. 58)
440
61   Link   โครงการเพื่อพัฒนานิสิตทุนการศึกษา (24 - 25 พ.ค. 58)
526
62   Link   โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมประสบการณ์สร้างบัณฑิตคุณภาพเพื่องานอาชีพ รุ่น 2 (22 - 24 พ.ค. 58)
479
63   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 5/58 (08 พ.ค. 58)
415
64   Link   โครงการการรณรงค์ป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ (07 พ.ค. 58)
419
65   Link   โครงการ 9 วัด 9 ความดี ครั้งที่ 3 (03 พ.ค. 58)
442
66   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 8/58 (02 พ.ค. 58)
436
67   Link   โครงการจิตอาสา (02 พ.ค. 58)
441
68   Link   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 วิทยาเขต (01 - 03 พ.ค. 58)
492
69   Link   โครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2557 (29 เม.ย. 58)
433
70   Link   โครงการตรวจประเมินระบบคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (22 - 28 เม.ย. 558)
437
71   Link   โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนร้แนวทางพัฒนาตนตามอัตลักษณ์ มก. IDUK รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ (29 เม.ย. 58)
414
72   Link   โครงการเพิ่มพลังแรงกายแรงใจด้วยการนอน รุ่นที่ ๓ ( 28 เม.ย. 58)
376
73   Link   โครงการนนทรีอาสาปลูกปะการังเพื่อทะเลไทย ( 25-26 เม.ย. 58)
455
74   Link   โครงการพัฒนาจิตอาสา และการเห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านงานศิลปะ รุ่น 2 (23 เม.ย. 58)
369
75   Link   โครงการการรณรงค์งดเล่นการพนัน ครั้งที่ 2 (22 เม.ย. 58)
392
76   Link   โครงการทักษะและกระบวนการจัดทำโครงการ ครั้งที่ 3 (21 เม.ย. 58)
407
77   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั่งที่ ๗/๕๘ (18 เม.ย. 58)
402
78   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔/๕๘ (09 เม.ย. 58)
500
79   Link   โครงการแบบทดสอบเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางอาชีพ รุ่นที่ 3 (09 เม.ย. 58)
425
80   Link   โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตึกพักชายที่ 15 (09 เม.ย. 58)
531
81   Link   โครงการมื่นชื่น เบิกบาน สงกรานต์บานตะไท (09 เม.ย. 58)
403
82   Link   โครงการค้นหาบุคลิกภาพสู่การทำงาน (08 เม.ย. 58)
380
83   Link   โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทางอาชีพอิสระสำหรับนิสิตพิการ (04 เม.ย. 58)
380
84   Link   โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตบางเขน (03 เม.ย. 58)
391
85   Link   โครงการเพิ่มพลังแรงกายแรงใจด้วยการนอน รุ่นที่ ๒ (02 เม.ย. 58)
360
86   Link   โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (02 เม.ย. 58)
391
87   Link   โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (31 มี.ค. 58)
365
88   Link   โครงการแรลลี่สร้างเสริมสุขภาพ (29 มี.ค. 58)
340
89   Link   โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อ มก. ครั้งที่ 2 (28 มี.ค. 58)
376
90   Link   โครงการเสวนาสานสัมพันธ์นิสิตทุนการศึกษา (28 มี.ค. 58)
322
91   Link   โครงการพัฒนาจิตอาสา และการเห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านงานศิลปะ รุ่น 1 (27 มี.ค. 58)
348
92   Link   โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนิสิตกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตต ( 26 มี.ค. 58)
313
93   Link   โครงการสู่เป้าหมายด้วยสีสันความรู้สึก รุ่นที่ 3 (25 มี.ค. 58)
323
94   Link   โครงการงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 24 (24 - 25 มี.ค. 58)
354
95   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/58 (23 มี.ค. 58)
326
96   Link   โครงการสัมมนานักวิชาการศึกษาด้านกิจกรรมนิสิตและการดูแลช่วยเหลือนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๕ คณะ (20-22 มี.ค. 58)
394
97   Link   โครงการการสร้างวินัยตนเองกับความตรงต่อเวลา (13 มี.ค. 58)
299
98   Link   โครงการการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 (12 มี.ค. 58)
306
99   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 6/58 (07 มี.ค. 58)
325
100   Link   โครงการ เรื่อง มาฆบูชา ไหว้พระ รักษาศีล ( 04 มี.ค. 58)
341
« เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 2 จาก 3


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก