ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2563


แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมที่ดี ครั้งที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)
302
2   Link   โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ม.ค. - เม.ย. 63)
311
3   Link   โครงการประกวดความสะอาดห้องพักนิสิต (Dormitory Cleaning Contest) ( ม.ค - เม.ย. 63)
303
4   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม 63 (07 ม.ค. 63)
280
5   Link   โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์บุคลากรกองกิจการนิสิต ประจำปี 2563 (09 - 12 ม.ค. 63)
370
6   Link   โครงการบริหารต้นทุน สมดุลชีวิต ตามหลักแผ่นดิน เศรษฐกิจพอเพียง (14 ม.ค. 63)
296
7   Link   โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายในงานเกษตรแฟร์ประจำปี 2563 (31 ม.ค. - 8 ก.พ. 63)
284
8   Link   วันสถาปนามหาวิทยาลัย (02 ก.พ. 63)
347
9   Link   โครงการไหว้พระเวียนเทียนวันมาฆบูชา (08 ก.พ. 63)
310
10   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 (13 ก.พ. 63)
297
11   Link   โครงการ KU Cupid Day (14 ก.พ. 63)
294
12   Link   โครงการฮาวทุทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ช่วยโลก (14 ก.พ. - 27 มี.ค. 63)
234
13   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/63 (15 ก.พ. 63)
301
14   Link   โครงการ KU Smart For Success #1 สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน (16 ก.พ. 63)
308
15   Link   โครงการทำบุญหอพัก ซอยพหลโยธิน 45 (22 ก.พ. 63)
289
16   Link   โครงการ KU BUDDY (22 - 23 ก.พ. 63)
306
17   Link   KU Job Fair & Education 2020 (26 - 27 ก.พ. 63)
312
18   Link   โครงการปั่นลดพุง ณ คุ้งบางกะเจ้า (29 ก.พ. 63)
257
19   Link   โครงการรณรงค์วันสตรีสากล : ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (03 -10 มี.ค. 63)
251
20   Link   โครงการจิตอาสาผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 (04 มี.ค. - 15 เม.ย. 63)
257
21   Link   พิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน ทุนภูมิพล (06 มี.ค. 63)
327
22   Link   โครงการอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด (07 มี.ค. 63)
266
23   Link   โครงการสัมมนาผู้นำนิสิตหอพัก (07 มี.ค. 63)
240
24   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต ประจำเดือนมีนาคม 63 (10 มี.ค. 63)
230
25   Link   โครงการรับพลังบวก เพิ่มพลังรักษ์ (14 - 15 มี.ค. 63)
232
26   Link   โครงการเสริมทักษะสร้างอาชีพ ครั้งที่ 1_63 เทคนิคมัดย้อม-มัดเพ้นท์ หลากสีสัน (15 มี.ค. 63)
256
27   Link   บุคลากรกองกิจการนิสิตร่วมทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน (17 มี.ค. 63)
286
28   Link   โครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 (19 มี.ค. 63)
239
29   Link   โครงการมหกรรมทำดีไม่รอใคร (18 พ.ค. 63)
235
30   Link   โครงการเสริมทักษะสร้างอาชีพ ครั้งที่ 2/63 (01 ส.ค. 63)
213
31   Link   กิจกรรมจิตอาสา ปันสุข ปลูกรัก (11 ส.ค. 63)
176
32   Link   โครงการสอนเสริมทักษะการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผ่านระบบออนไลน์ (08 - 13 ก.ย. 63)
139
33   Link   โครงการวางพวงมาลา 23 ตุลาคม (23 ต.ค. 63)
152
34   Link   กิจกรรม Care & Share ดูแลกันแบ่งปันความสุข EP.1 (27 ต.ค. 63)
148
35   Link   กิจกรรม Care & Share ดูแลกันแบ่งปันกำลังใจในช่วงสอบ EP.2 (28 ต.ค. 63)
137
36   Link   พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (29 ต.ค. 63)
179
37   Link   โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา (04 ธ.ค. 63)
155
38   Link   โครงการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (19 ธ.ค. 63)
159
39   Link   โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมทักษะสร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 วุ้นแฟนซี (19 ธ.ค. 63)
141
40   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563 (23 ธ.ค. 63)
140


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก