ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020 เวลา 15:08 น.


ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ขอรับความช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19


  บางเขน


วิทยาเขตกำแพงแสน


วิทยาเขตศรีราชา


วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครแก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2020 เวลา 14:34 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19