ร่วมบริจาคอวัยวะออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเเคชัน "บริจาคอวัยวะ"
วันอังคารที่ 03 พฤศจิกายน 2020 เวลา 13:45 น.สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.punpro.com/p/organ-donate


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:05 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ร่วมบริจาคอวัยวะออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเเคชัน "บริจาคอวัยวะ"