ประกาศผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair & Education 2021
วันจันทร์ที่ 07 ธันวาคม 2020 เวลา 17:14 น.


 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ประกาศผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair & Education 2021