มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
วันพุธที่ 03 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 13:42 น.


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบนโยบายให้กองกิจการนิสิตดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีผู้ได้รับความช่วยเหลือฯ ประมาณ 3,000 คน มูลค่ารวมกว่า 35 ล้านบาท ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:07 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19