เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสา โครงการนิสิตอาสาพาพี่ไป...
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2021 เวลา 13:55 น.

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสา โครงการนิสิตอาสาพาพี่ไป...