มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2021 เวลา 12:54 น.

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19