แนวทางฟื้นฟูจิตใจหลังหายจากโรคโควิด สำหรับนิสิต
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:13 น.


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:32 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> แนวทางฟื้นฟูจิตใจหลังหายจากโรคโควิด สำหรับนิสิต