กักตัวอย่างปลอดภัยไม่เพิ่มความเสี่ยง
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:35 น.

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> กักตัวอย่างปลอดภัยไม่เพิ่มความเสี่ยง