มาตรการในการเข้าหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10:41 น.

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> มาตรการในการเข้าหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564