รับสมัครนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 13:49 น.
นโยบายรับเด็กพิเศษเข้าศึกษาต่อ มก. (ตอนที่ 1)

 

นโยบายรับเด็กพิเศษเข้าศึกษาต่อ มก. (ตอนที่ 2)


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2022 เวลา 14:51 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รับสมัครนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2565