นโยบายรับเด็กพิเศษเข้าศึกษาต่อ มก.
วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2022 เวลา 14:45 น.


นโยบายรับเด็กพิเศษเข้าศึกษาต่อ มก. (ตอนที่ 1)


นโยบายรับเด็กพิเศษเข้าศึกษาต่อ มก. (ตอนที่ 2)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2022 เวลา 14:50 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> นโยบายรับเด็กพิเศษเข้าศึกษาต่อ มก.