ปฏิทินโครงการบริจาคโลหิต 2565
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 14:25 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 กรกฏาคม 2022 เวลา 14:52 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ปฏิทินโครงการบริจาคโลหิต 2565