การให้บริการและสวัสดิการหอพักนิสิต ประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2022 เวลา 09:37 น.


 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> การให้บริการและสวัสดิการหอพักนิสิต ประจำปี 2564