ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การให้บริการและสวัสดิการหอพักนิสิต ประจำปี 2564 528
2 การจัดโครงการและการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคในสถานการณ์โควิด-19 ประจำปี 2564 718
3 ปฏิทินโครงการบริจาคโลหิต 2565 917
4 รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตพิเศษ 718
5 สถิติจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ม.ค. - มี.ค. 65 733
6 นโยบายรับเด็กพิเศษเข้าศึกษาต่อ มก. 918
7 ขอเชิญ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองกิจการนิสิต เพื่อพัฒนาการให้บริการ 923
8 รับสมัครนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2565 872
9 12 กิจกรรม..ทำจากใจเพื่อนิสิต KU ปี 2564 945
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการขอเข่าพื้นที่ ประกอบการร้านค้าเครื่องซักผ้า ภายใต้การดูแลของกองกิจการนิสิต 838
11 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020) 774
12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 1414
13 ผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU JobFair & Education 2022 951
14 ประกาศมก. เรื่อง คัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair ฿ Education 2022 1866
15 KU GREEN DORM 924
16 มาตรการในการเข้าหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 815
17 การสัมมนาวิชาการด้านกิจการนิสิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (SA-SDGs KU FORUM) 606
18 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 792
19 มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการช่วยเหลือนิสิต มก. กรณีประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 3595
20 สิทธิพิเศษสำหรับนิสิต มก. ซื้อเครื่องพร้อมซิม 2835
21 ศูนย์ประสานงานกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 811
22 สรุปเนื้อหากิจกรรม "เพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์งาน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไร ให้ได้ Sure!" 843
23 ทุนทำงานนิสิต KU : พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเรียนรู้สู้โควิด-19 1473
24 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือนิสิตผู้ติดเชื้อ COVID-19 746
25 ประมวลความรู้ โครงการสัมมนาออนไลน์ผู้นำกิจกรรมนิสิต 603
26 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 604
27 สิ่งที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 1051
28 อัปเดตค่าตรวจโควิด 19 แต่ละโรงพยาบาล ราคาเท่าไหร่มาดู! 103314
29 SAFE@KU DORM อยู่หอ (ต้อง) ปลอดภัย 495
30 กักตัวอย่างปลอดภัยไม่เพิ่มความเสี่ยง 522
31 ป้องกัน Covid-19 เมื่อต้องออกนอกบ้าน ฉบับนิสิตเกษตร 529
32 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหลังหายจากโรคโควิด สำหรับเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด 931
33 แนวทางฟื้นฟูจิตใจหลังหายจากโรคโควิด สำหรับนิสิต 514
34 4 วิธี สร้างกำลังใจผ่านพ้นช่วง covid-19 643
35 Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 602
36 From KU Heart to Health 277
37 การช่วยเหลือนิสิตที่ติดเชื้อโควิดกรณีเร่งด่วน และมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 1368
38 ม.เกษตรส่งมอบ นมเกษตร ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 253
39 นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 1716
40 บันทึกจากอธิการบดี ฉบับที่ 2 250
41 บันทึกจากอธิการบดี 241
42 ติด COVID-19 ทำไงดี !? 3648
43 ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนอสอตหอพัก มก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 782
44 รู้หรือไม่ เมื่อไหร่ควรไปตรวจ Covid-19 1699
45 การรับมือ COVID-19 และส่งกำลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร 1579
46 ม.เกษตรส่งมอบนมเกษตรให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี 307
47 อยู่หอปลอดภัยห่างไกล "COVID-19" 1521
48 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 536
49 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19 1810
50 ชวนมาดูแลสุขภาพใจในช่วงที่ COVID-19 ระบาด 1649
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก