ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การให้บริการและสวัสดิการหอพักนิสิต ประจำปี 2564 712
2 การจัดโครงการและการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคในสถานการณ์โควิด-19 ประจำปี 2564 809
3 ปฏิทินโครงการบริจาคโลหิต 2565 1142
4 รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตพิเศษ 832
5 สถิติจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ม.ค. - มี.ค. 65 840
6 นโยบายรับเด็กพิเศษเข้าศึกษาต่อ มก. 1032
7 ขอเชิญ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองกิจการนิสิต เพื่อพัฒนาการให้บริการ 1028
8 รับสมัครนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2565 973
9 12 กิจกรรม..ทำจากใจเพื่อนิสิต KU ปี 2564 1098
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการขอเข่าพื้นที่ ประกอบการร้านค้าเครื่องซักผ้า ภายใต้การดูแลของกองกิจการนิสิต 932
11 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020) 867
12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 1774
13 ผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU JobFair & Education 2022 1059
14 ประกาศมก. เรื่อง คัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair ฿ Education 2022 1957
15 KU GREEN DORM 1018
16 มาตรการในการเข้าหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 912
17 การสัมมนาวิชาการด้านกิจการนิสิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (SA-SDGs KU FORUM) 631
18 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 850
19 มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการช่วยเหลือนิสิต มก. กรณีประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 3739
20 สิทธิพิเศษสำหรับนิสิต มก. ซื้อเครื่องพร้อมซิม 2978
21 ศูนย์ประสานงานกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 852
22 สรุปเนื้อหากิจกรรม "เพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์งาน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไร ให้ได้ Sure!" 868
23 ทุนทำงานนิสิต KU : พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเรียนรู้สู้โควิด-19 1494
24 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือนิสิตผู้ติดเชื้อ COVID-19 773
25 ประมวลความรู้ โครงการสัมมนาออนไลน์ผู้นำกิจกรรมนิสิต 630
26 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 625
27 สิ่งที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 1081
28 อัปเดตค่าตรวจโควิด 19 แต่ละโรงพยาบาล ราคาเท่าไหร่มาดู! 103336
29 SAFE@KU DORM อยู่หอ (ต้อง) ปลอดภัย 522
30 กักตัวอย่างปลอดภัยไม่เพิ่มความเสี่ยง 553
31 ป้องกัน Covid-19 เมื่อต้องออกนอกบ้าน ฉบับนิสิตเกษตร 548
32 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหลังหายจากโรคโควิด สำหรับเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด 959
33 แนวทางฟื้นฟูจิตใจหลังหายจากโรคโควิด สำหรับนิสิต 543
34 4 วิธี สร้างกำลังใจผ่านพ้นช่วง covid-19 692
35 Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 627
36 From KU Heart to Health 301
37 การช่วยเหลือนิสิตที่ติดเชื้อโควิดกรณีเร่งด่วน และมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 1394
38 ม.เกษตรส่งมอบ นมเกษตร ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 277
39 นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 1837
40 บันทึกจากอธิการบดี ฉบับที่ 2 270
41 บันทึกจากอธิการบดี 280
42 ติด COVID-19 ทำไงดี !? 3675
43 ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนอสอตหอพัก มก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 802
44 รู้หรือไม่ เมื่อไหร่ควรไปตรวจ Covid-19 1825
45 การรับมือ COVID-19 และส่งกำลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร 1716
46 ม.เกษตรส่งมอบนมเกษตรให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี 331
47 อยู่หอปลอดภัยห่างไกล "COVID-19" 1741
48 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 563
49 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19 1837
50 ชวนมาดูแลสุขภาพใจในช่วงที่ COVID-19 ระบาด 1790
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก