ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การให้บริการและสวัสดิการหอพักนิสิต ประจำปี 2564 229
2 การจัดโครงการและการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคในสถานการณ์โควิด-19 ประจำปี 2564 513
3 ปฏิทินโครงการบริจาคโลหิต 2565 505
4 รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตพิเศษ 465
5 สถิติจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ม.ค. - มี.ค. 65 503
6 นโยบายรับเด็กพิเศษเข้าศึกษาต่อ มก. 614
7 ขอเชิญ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองกิจการนิสิต เพื่อพัฒนาการให้บริการ 694
8 รับสมัครนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2565 690
9 12 กิจกรรม..ทำจากใจเพื่อนิสิต KU ปี 2564 643
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการขอเข่าพื้นที่ ประกอบการร้านค้าเครื่องซักผ้า ภายใต้การดูแลของกองกิจการนิสิต 597
11 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020) 568
12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 1212
13 ผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU JobFair & Education 2022 717
14 ประกาศมก. เรื่อง คัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair ฿ Education 2022 1702
15 KU GREEN DORM 718
16 มาตรการในการเข้าหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 599
17 การสัมมนาวิชาการด้านกิจการนิสิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (SA-SDGs KU FORUM) 570
18 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 726
19 มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการช่วยเหลือนิสิต มก. กรณีประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 3298
20 สิทธิพิเศษสำหรับนิสิต มก. ซื้อเครื่องพร้อมซิม 2604
21 ศูนย์ประสานงานกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 768
22 สรุปเนื้อหากิจกรรม "เพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์งาน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไร ให้ได้ Sure!" 811
23 ทุนทำงานนิสิต KU : พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเรียนรู้สู้โควิด-19 1445
24 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือนิสิตผู้ติดเชื้อ COVID-19 705
25 ประมวลความรู้ โครงการสัมมนาออนไลน์ผู้นำกิจกรรมนิสิต 560
26 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 555
27 สิ่งที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 1006
28 อัปเดตค่าตรวจโควิด 19 แต่ละโรงพยาบาล ราคาเท่าไหร่มาดู! 103278
29 SAFE@KU DORM อยู่หอ (ต้อง) ปลอดภัย 452
30 กักตัวอย่างปลอดภัยไม่เพิ่มความเสี่ยง 478
31 ป้องกัน Covid-19 เมื่อต้องออกนอกบ้าน ฉบับนิสิตเกษตร 498
32 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหลังหายจากโรคโควิด สำหรับเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด 883
33 แนวทางฟื้นฟูจิตใจหลังหายจากโรคโควิด สำหรับนิสิต 475
34 4 วิธี สร้างกำลังใจผ่านพ้นช่วง covid-19 607
35 Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 570
36 From KU Heart to Health 242
37 การช่วยเหลือนิสิตที่ติดเชื้อโควิดกรณีเร่งด่วน และมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 1329
38 ม.เกษตรส่งมอบ นมเกษตร ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 215
39 นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 1507
40 บันทึกจากอธิการบดี ฉบับที่ 2 222
41 บันทึกจากอธิการบดี 201
42 ติด COVID-19 ทำไงดี !? 3617
43 ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนอสอตหอพัก มก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 758
44 รู้หรือไม่ เมื่อไหร่ควรไปตรวจ Covid-19 1454
45 การรับมือ COVID-19 และส่งกำลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร 1406
46 ม.เกษตรส่งมอบนมเกษตรให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี 267
47 อยู่หอปลอดภัยห่างไกล "COVID-19" 1276
48 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 480
49 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19 1779
50 ชวนมาดูแลสุขภาพใจในช่วงที่ COVID-19 ระบาด 1445
51 มก. ส่งมอบกำลังใจให้นิสิตพร้อมแจกนมเกษตร เพิ่มพลังกายและพลังใจในช่วงสอบ 369
52 care & share แบ่งปันสร้างกำลังใจในช่วงสอบ 338
53 เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสา โครงการนิสิตอาสาพาพี่ไป... 429
54 เพจ FB ของส่วนงานกองกิจการนิสิต 462
55 สรุป ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเสวนาออนไลน์ "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 303
56 Creative KU 312
57 การดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ 264
58 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เปิดไฟให้บริการนิสิตทำกิจกรรม 695
59 สรุปภาพบรรยาการการจัดโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/64 393
60 สรุปภาพบรรยากาศงาน Revival Market 461
61 คลิปวิดีโอการจัดโครงการต่อยอดพลังความคิดก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน เสวนา เรื่อง "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 386
62 รายชื่อนิสิตที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับเอกสารกู้ยืมทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว 710
63 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 4033
64 มาตรการช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) 636
65 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมทักษะสร้างอาชีพ #2 "กลยุทธ์สุดปัง ขายให้ดังแบบโปร" 331
66 แบบฟอร์มกิจกรรมเสริมหลักสูตร online 401
67 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 928
68 รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งแรก ฟรี 1142
69 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่่วมมือการจัดงาน KU JOB FAIR & EDUCATION 2021 454
70 ชั่วโมงกิจกรรม งานวินัยฯ 489
71 ประกาศผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair & Education 2021 334
72 การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 335
73 ALWAYS KU จากนิสิตเก่าสู่บุคลากร มก. 396
74 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการ CARE & SHARE EP.2 ดูแลกันแบ่งปันกำลังใจในช่วงสอบ 409
75 ร่วมบริจาคอวัยวะออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเเคชัน "บริจาคอวัยวะ" 662
76 ช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม 468
77 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารงานเป็นเลิศ 452
78 คลิปบันทึกการติว ก.พ. ออนไลน์ ปี 2563 563
79 คลิปบันทึกการสอนออนไลน์ “เตรียมความพร้อม พิชิต Toeic” 552
80 KU HAPPY PLACE CENTER 2733
81 โครงการ K&U Together 778
82 การขอรับสิทธิการรักษาพยาบาล 441
83 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 467
84 KUnity 852
85 แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 561
86 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 761
87 สรุปการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตในสถานการณ์ COVID - 19 641
88 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 6467
89 การขอรับเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต COVID-19 1009
90 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อภายในสำนักงาน 558
91 แนวทางการช่วยเหลือนิสิต มก. ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 707
92 โครงการปลอดภัยใส่หมวก เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามวินัยจราจร 588
93 การแต่งกาย 710
94 บริการกองกิจการนิสิต 654
95 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 5150


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์